Privacy verklaring

Dit is de privacyverklaring van Stichting Judo “Yoshi” Chaam, correspondentieadres Bredaseweg 38 te Chaam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 18074101 hierna te noemen: “Judo “Yoshi”.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: sabine@bluekenszink.nl

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

DoelWelke persoonsgegevensGrondslagBewaartermijnOntvangers
Het uitvoeren van de lidmaatschaps- overeenkomst van u of uw minderjarige kindVoornaam (van u of uw kind)Achternaam (van u of uw kindAdresGeboortedatum (van u of uw kind)TelefoonnummerE-mail adresUitvoering van de overeenkomstIndien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt, worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd (binnen max. 1 maand)NVT
AdministratieVoornaam (van u of uw kind)Achternaam (van u of uw kind)AdresTelefoonnummerE-mail adresBankgegevensBetaalgegevensUitvoering van de overeenkomstGedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.  NVT
Deelname aan judo- toernooi en/of -examenVoornaam (van u of uw kind)Achternaam (van u of uw kind)Lichaamsgewicht (van u of uw kind)BetaalgegevensUitvoering toernooi- en/of examenadministra tie en/of opmaak behaalde diplomaTot max. 1 maand na toernooi en/of examen.Organisator of administrateur van toernooi- en/of examen.
Het verkopen van judopakken en vastleggen in de administratie (alleen het aantal verkochte judopakken per maat)(Kleding)maat (van u of uw kind)BetaalgegevensVerkoop judopakAantal alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. . NVT
Scrol naar rechts om hele tekst te zien

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht Judo “Yoshi” te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij Judo “Yoshi” op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal Judo “Yoshi” deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van Judo “Yoshi” hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

Judo “Yoshi” treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van Judo “Yoshi”. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Judo “Yoshi” raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

Judo “Yoshi” past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. Judo “Yoshi” raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal Judo “Yoshi” er alles aan doen om u te informeren, per brief en via de website.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of Judo “Yoshi” wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:       Jan Bluekens, voorzitter bestuur Judo “Yoshi” Chaam

E.mail:                          sabine@bluekenszink.nl

Telefoon:                     06-53158737