NIEUWS

!!OPROEP OPROEP OPROEP!!

Chaam, 2 oktober 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s)van onze judoka’s, relatie, familie, vrienden

Op maandag 5 oktober a.s. start de Rabobank weer de jaarlijkse actie, Rabobank ClubSupport, om sportclubs financieel te kunnen steunen bij hun plannen voor 2021.

Ik zou je willen vragen om onze Stichting Judo “Yoshi” in Chaam te steunen middels de instructie die je op de website van de Rabobank kunt vinden. Wie een privé-rekening heeft lopen bij de Rabobank kan gemakkelijk toegang krijgen om via het lidmaatschap van de Rabobank te stemmen. Door vervolgens te stemmen op Judo “Yoshi” Chaam draag je een steentje bij aan de plannen die we hebben om voor 2021 judopakken te kunnen aanschaffen, die we kunnen inzetten bij introductielessen op scholen. Voor elke stem draagt de Rabobank een bedrag over aan de club. Wij zijn een relatief kleine sportclub, die haar bestaan voor een aanzienlijk deel dankt aan sponsoren, die de Stichting een warm hart toe dragen. Wij doen dus van harte hier aan mee!

Niet iedereen heeft echter een rekening bij de Rabobank.

Het zou fantastisch zijn als je tóch een donatie zou willen storten op de rekening van Judo “Yoshi” Chaam. Het is aan jou wat je wilt bijdragen, we zijn met elke euro blij!

Het rekeningnummer is: NL 52 RABO 0110190246 t.n.v. STG Judo Yoshi Chaam

(Voor een jaardonatie van € 25,- of meer word je lid van “de vrienden van STG. Judo “Yoshi” Chaam)

Heel hartelijk dank voor je steun!

Bestuur Stichting Judo “Yoshi” Chaam

Jan Bluekens, voorzitter
Sabine Bluekens, secretaris
Jan van Elzakker, penningmeester

Start Judolessen
seizoen 2020-2021

Dinsdag 25 augustus starten we weer met de judolessen. Groep 1 om 17.00 uur en groep 2 om 18.00.

De locatie dit seizoen is wederom de oefenzaal in Basisschool “de Driesprong” aan de Wolfsdonk in Chaam.

Nu de zomervakantie voorbij is, is ook duidelijk dat we nog niet van het corona-virus af zijn, integendeel. Daarom volgen hier nóg eens de richtlijnen van de NL regering op basis van de laatste informatie van het RIVM. (dinsdag 18 augustus 2020) en aangepast voor onze Stichting.

Deze informatie wordt op geregelde tijd geactualiseerd. Het verdient aanbeveling om regelmatig de website te raadplegen.

We verzoeken u vriendelijk, doch dringend om u aan onderstaande maatregelen te houden. We rekenen op uw begrip!

  • Deelnemers aan de judolessen hoeven geen afstand van elkaar te houden maar houden wél 1,50 afstand van volwassenen. Volwassenen zien hier op toe.
  • Om evidente redenen blijven ouders buiten of bij slecht weer in de hal van school wachten totdat hun kinderen klaar zijn met de judoles en houden daarbij ook 1,50 m afstand van elkaar.
  • Gelieve bij de wisseling van de judoles om 17.55 voldoende ruimte te bieden aan uitgaande en inkomende kinderen.
  • In de oefenzaal zijn tijdens de judolessen naast de kinderen uitsluitend  judoleraar Jan van der Heijden en Sabine Bluekens aanwezig.
  • Druk uw kinderen op het hart dat ze regelmatig hun handen wassen, zeker vóór aanvang en na afloop van de judoles.
  • Vertoont uw kind ziekteverschijnselen als hoofdpijn, keelpijn, verkoudheid en óf

koorts (38 graden is verhoging en dus koorts) óf is een van de gezinsleden positief getest? Laat uw kind NIET naar de judoles komen.

Neem in dat geval s.v.p. de quarantaine-regels in acht.

  • We vinden het een normale zaak dat kinderen die niet naar de judoles komen, om wat voor reden ook, worden afgemeld. Dat kan telefonisch via 06-53777822 (Sabine)

Samen zorgen we ervoor dat we corona de baas worden en met ieders medewerking kunnen we er dan een fantastisch seizoen van maken!

Bestuur Stichting Judo ‘Yoshi’ Chaam

Volg ons ook op Facebook en Instagram

Mededeling van het bestuur
7 juli 2020

We mogen weer, sinds 1 juli, starten met de judolessen. Op dinsdag 7 juli is er nog een judoles op de gebruikelijke tijd in de trainingsruimte in Basisschool “de Driesprong” in Chaam. We beginnen dan het nieuwe seizoen (2020-2021) op dinsdag 25 augustus 2020, er voorlopig vanuit gaande dat er in de zomervakantie geen nieuwe maatregelen m.b.t. het corona-virus zullen worden getroffen. Mocht dit wel zo zijn dan wordt u op onze website daarover op de hoogte gesteld. www.judoyoshichaam.nl

Natuurlijk is door het Bestuur nagedacht over de gevolgen van het noodgedwongen stilleggen van de judolessen. In totaal zijn 14 judolessenlessen komen te vervallen.

Hoe zijn deze vervallen lessen te compenseren?

U kunt een keuze maken uit 3 opties:

Optie 1

Deze 14 judolessen kunnen worden ingehaald en wel bij Sportschool van der Heijden aan de Gaffelstraat 30 in Breda. Gedurende de maanden september, oktober en november 2020 bestaat de mogelijkheid aan te sluiten bij de judolessen in Breda.  U hoeft uw zoon/dochter niet van te voren aan te melden, u sluit gewoon aan. Informatie over wanneer er judolessen zijn is te vinden op: www.sportschoolvanderheijden.nl

U kunt van deze optie t/m november 2020 gebruik maken, daarna vervalt deze optie.

of

Optie 2

Er kan een gedeeltelijke restitutie van het lidmaatschapsgeld worden gerealiseerd, gedeeltelijk, omdat onze vaste kosten wél door zijn gegaan (o.a. huur trainingsruimte, vergoeding judoleraar).  We zijn een kleine stichting en moeten met een zeer bescheiden budget jaarlijks zien rond te komen. We worden noch door enig sponsor, noch door de gemeente Alphen-Chaam gesubsidieerd.

De deelnemersbijdrage behoort tot de laagste in de wijde omgeving. Wij willen uit principe laagdrempelig zijn om elk kind de gelegenheid te geven om met judo bezig te zijn. Niettemin is het bestuur van mening dat onder deze bijzondere omstandigheden een gedeeltelijke restitutie kan worden verleend ten bedrage van 20 euro per kind, voor wie dat wil. In dat geval kan dit per email aangeven worden aan onze penningmeester t/m 17 juli a.s.

Daarna vervalt de mogelijkheid van deze optie.

jm.vanelzakker@gmail.com

of

Optie 3

U kiest niet voor optie 1 of 2.

Vanaf 1 september 2020 weer judolessen??

Beste ouder(s)/verzorger(s)  en onze judoka’s,

6 mei 2020

De regering is duidelijk geweest: er is een routekaart uitgezet om langzaam maar zeker de maatregelen m.b.t. het corona-virus te versoepelen.

Helaas pakt dit voor onze sport judo voorlopig nog niet gunstig uit. Als alles tijdens de versoepeling positief blijft verlopen dan mogen we als contactsport én binnensport op 1 september 2020 weer starten met het geven van judolessen. Helaas, van de ene kant, want we willen allemaal weer zo graag aan de slag, maar van de andere kant kunnen we als bestuur ook begrip op brengen voor de mate van voorzichtigheid en zorgvuldigheid als het gaat om een contactsport als judo.

In het seizoen 2020-2021 starten we weer op. Vanaf 24 augustus zullen we via deze website weer nadere informatie verschaffen over de judolessen.

Voor nu: blijf bewegen, buiten kan en mag dat altijd, conditie op peil houden, daar zijn we nu op aangewezen. Veel succes weer terug op school, nog even stevig doorwerken en dan vakantie.

Alvast fijne vakantie!

Bestuur Judo “Yoshi” Chaam

volg ons ook via Instagram en Facebook

Nu ook bij judo ‘Yoshi’ Chaam:

JiuJitsu